Elianne Dummer.

Schrijfwerk

Elianne studeerde Nederlandse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Als freelance redacteur heeft ze veel geschreven voor kenniscentra, organisaties en tijdschriften, met name op de gebieden van (mentale) gezondheid, sport en bewegen, inclusie en persoonlijke groei. Denk aan inhoudelijke artikelen, interviews, rapportages, enzovoort (zie onderaan voor enkele voorbeelden). Verder heeft ze ervaring met ghostwriting, copywriting en het redigeren van met name scripties en proefschriften.

Momenteel richt ze zich steeds meer op het schrijven van ‘eigen’ of creatief werk. Met name het levensverhaal en het (persoonlijke) essay vindt ze interessante genres. Momenteel werkt ze aan enkele kortere teksten en aan een boek, een memoires-meets-essay over mentale gezondheid.

In 2023 werd ze genomineerd voor de Jan Hanlo Essayprijs Klein met het essay ‘Over het hele woord‘. Dit essay is later gepubliceerd door Het Groene Lab, onderdeel van De Groene Amsterdammer.

In het verleden was ze onder meer columnist voor de Universiteit Utrecht – waar ze tevens werd genomineerd voor Campuscolumnist – en zat ze in de redactie van de Utrechtse Oostkrant.

Tot slot: om haar liefde voor schrijven en persoonlijke verdieping te combineren, schrijft ze de MindMemo: digitaal voer voor je mindset. Hierin verweeft ze bespiegelingen op zowel maatschappelijk als persoonlijk vlak. Deze artikelen stuurt ze om de week aan haar lezers vanuit haar coachpraktijk Your MindMoves.

Pen writing

Schrijfwerk

Voorbeelden van 'eigen' werk

Essay

Essay over onze collectieve kijk op depressie (en in welk opzicht die te verbeteren is).

Essay

Essay over het voeren van een constructief gesprek over moreel beladen thema's (zoals dierethiek).

Artikel

Artikel over Michel de Montaigne en de zin van zelfstandig denken (Via Your MindMoves.)

Artikel

Artikel over het omgaan met pijnlijke situaties. (Via Your MindMoves.)

Kort verhaal

Een korte parabel over persoonlijke ontwikkeling. (Via Your MindMoves.)

Artikel

Artikel over stress en de hersenen. (Vanuit stichting Bewegen voor je Brein.)

Voorbeelden van schrijfwerk in opdracht

Artikel

Artikel over klimaatverandering en sportverenigingen.

Artikel

Artikel over de waarde van bewegen bij depressie.

Artikel

Artikel over gender- en seksediverse personen in de sport.